LIVE Morning   - Sunday, 14 Jul 2024
LIVE TIME: 00:00:00
1st prize   
-
-
-
-
-
-
2nd Prize   
-
-
-
-
-
-
3rd Prize   
-
-
-
-
-
-

LIVE Night   - Saturday, 13 Jul 2024
LIVE TIME: 00:00:00
1st prize   
5
8
2
4
1
2
2nd Prize   
4
6
7
9
7
5
3rd Prize   
3
2
5
9
6
6

Chiang Mai Lottery

ลอตเตอรี่ไทยนี้เป็นลอตเตอรี่ที่พัฒนาในภูมิภาคเอเชียใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยลอตเตอรี่ประเทศไทยเรียกว่าดินแดนของตนเอง ด้วยรางวัลที่น่าดึงดูดมากลอตเตอรี่นี้เป็นที่นิยมในหมู่คนไทย